SLUŽBENE NOVINE

Zvanično poništen doktorat Sebije Izetbegović

Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja - stoji u odluci rektora Rifata Škrijelja

Sebija Izetbegović. Facebook

M. Aš.

14.12.2023

Poništava se upis u Matičnu knjigu koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu od 1990-2008. godine od broja 1481-2276, i to upis pod rednim brojem 1890 na ime Izetbegović (Islam) Sebija, koja je dana 11. 06. 2000. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Operativna histeroskopija u liječenju intrauterinih nenormalnosti kao faktora bračne neplodnosti " i time stekla naučni stepen doktora medicinskih nauka, iz razloga što imenovana nije ispunila sve ispitne obaveze na postdiplomskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme sticanja diplome doktora nauka, odnosno nije ispunila propisane uslove za prijavu doktorske disertacije i sticanje naučnog stepena - doktor nauka, stoji u rješenju Univerziteta UNSA-a koji je objavljen u Službenim novinama KS.

 - Obavezuje se Služba za pravne poslove Univerziteta u Sarajevu da "Službenim novinama Kantona Sarajevo" podnese zahtjev za oglašavanje nevažećim upis iz tačke 1. ovog rješenja. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja - stoji u odluci rektora UNSA Rifata Škrijelja.


Rješenje objavljeno u Službenim novinama. Avaz

Kantonalni sud u Sarajevu donio je rješenje kojim se usvaja žalba Univerziteta u Sarajevu u predmetu "Sebija Izetbegović" i poništio rješenje o donošenju privremene mjere zabrane djelovanja rektora o pitanju poništenja doktorata, sada već bivše, generalne direktorice KCUS-a. Sada je ta odluka i zvanična te Odluka o poništenju doktorata Sebije Izetbegović ide u "Službene novine KS".

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.