VJERSKI PROPIS

Zašto muslimani kolju kurban za Bajram?

Žrtveno meso se dijeli na tri dijela: jedan za porodicu, jedan za komšije i rodbinu i jedan za siromašne

Klanje kurbana je vjerski propis. Facebook

28.6.2023

Kurban-bajram danas muslimani obilježavaju širom svijeta, a ono što je sastavni dio ovog blagdana je klanje kurbana.

Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Bogu. Kurban koji koljemo jeste žrtva koju prinosimo svome Gospodaru Allahu dž.š., iz zahvalnosti za blagodati kojima nas je obasuo.

Približavanje Bogu 

U terminološkom smislu kurban znači: "Zaklati devu, kravu, ovcu ili kozu na dane bajrama, u određeno vrijeme, želeći se tim činom približiti Uzvišenom Allahu."

Na osnovu vjerskih propisa, kurban je dužan klati svako ko je punoljetan, slobodan i pametan.

Klanjem kurbana mi žrtvujemo jedan od ni'meta (op.a. blagodati) koji nam je darovao Uzvišeni Allah. On nam daje, a mi Njemu žrtvu prinosimo. U tom su smislu i riječi Uzvišenog: "…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša" (El-Hadždž, 36-37).

Nedozvoljena stoka za klanje 

U kurban nije dozvoljeno klati stoku koja je jako bolesna i nije sama sposobna doći do mjesta klanja, ćoravu ili potpuno slijepu, hromu koja nije sposobna sama hodati, iščupanog roga, repa ili uha iz korijena, onu koja je mršava ili nema zuba.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "U kurban se ne smije zaklati četvoro: ćoravo ili slijepo, jako bolesno, hromo koje nije sposobno samo hodati i izrazito mršavo tako da se na kostima ne može napipati meso".

Vrijeme i način klanja kurbana

Kurban se kolje prvog dana nakon klanjanja bajram-namaza i može se klati sve do zalaska sunca trećeg dana bajrama.

Muhamed a.s. je lično za sebe klao kurban. Njegov ashab Džabir, r.a., kaže: "Kada bi Muhamed a.s. klanjao bajram namaz, tada bi proučio hutbu i i čim bi je završio, odmah bi naredio da se dovedu njegovi kurbani, koje bi zaklao izgovarajući: "Bismillahi Allahu ekber. Haza minni ve'ammen lem judahhi min ummeti." "U ime Allaha (a) Allah je najveći. Ovo je kurban za mene i za onoga od mojih sljedbenika koji nije kurban zaklao." Aiša r.a. pripovijeda kako je Muhamed a.s. klao kurban: "Muhamed a.s. bi naredio da mu se dovede kurban na mjesto gdje će ga zaklati. Kada mu je doveden rogat ovan, crnih nogu i ispod trbuha, crnih očiju, zatražio je da mu donesu oštar nož. 

Nakon toga bi povalio ovna i preklao ga izgovarajući: 

- U ime Allaha! Bože! Ti primi (ovaj ibadet) od Muhameda, njegove čeljadi i svih sljedbenika.

Kurban se povali na lijevu stranu, okrenuvši ga po mogućnosti prema Kibli, svežu mu se sve četiri ili najmanje tri noge i oštrim nožem brzo se presijeku dvije glavne krvne žile, te dušnik i grkljan.

Prije neposrednog klanja trebalo bi izgovoriti: "Bismillahi Allahu ekber", a po mogućnosti i nešto više, posebno ono što je učio i sam Muhamed a.s.:

- Okrećem svoje lice prema Onome koji je stvorio nebesa i zemlju čist (od svakog krivog vjerovanja). Ja ne spadam u nevjernike. Moj namaz i svi ostali moji ibadeti, moj život i moja smrt su samo radi Allaha Stvoritelja svjetova. On nema druga. Ovo mi je naređeno i ja se Njemu pokoravam. Bože! Ovo je (kurban) od Tebe, Tebi ga žrtvujem, za sebe i svoj ummet. U ime Allaha. Allah je najveći.

Ko ne zna ništa proučiti dovoljno je da kaže: "Bismillahi", pa ako i zaboravi kurban je valjan. Namjerno izostavljanje spominjanja Božijeg imena ima za posljedicu neispravnost samoga klanja, pa je kurban nevažeći.

Podjela kurbanskog mesa

Kurbansko meso se dijeli kao sadaka. Žrtveno meso se dijeli na tri dijela: jedan za porodicu, jedan za komšije i rodbinu i jedan za siromašne.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.