DONESENO RJEŠENJE

Inspekcija odbila žalbu UNSA-e u vezi sa Stomatološkim fakultetom

Žalba je odbijena kao neosnovana te se potvrđuje rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 17. februara ove godine

Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu. Printscreen

N. Aj.

7.6.2023

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo donijelo je rješenje po žalbi Univerziteta u Sarajevu, izjavljenoj po punomoćniku Enveru Smajkanu, na rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – Ispektorat prosvjetne inspekcije, o pitanju povrata školarina studentima za prošlu godinu.

Kako se navodi u rješenju, žalba je odbijena kao neosnovana te se potvrđuje rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 17. februara ove godine.

U obrazloženju se navodi kako je KUIP izvršio inspekcijski nadzor na Univerzitetu u Sarajevu – Stomatološkom fakultetu sa stomatološkim kliničkim centrom na okolnosti da Fakultet suprotno Zakonu o visokom obrazovanju iz 2017. godine i 2022. godine te odluci Senata Univerziteta u Sarajevu nije izvršio povrat školarina studentima za prošlu godinu.


Faksimil rješenja. Avaz

- Rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 17. februara 2023. naređuje se Univerzitetu u Sarajevu da stavi van snage tačku III Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29. septembra 2022. godine kojom je utvđeno da redovni samofinansirajući studenti koji su u određenoj studijskoj godini položili sve ispite iz te godine i ostvarili prosjek ocjena najmanje 8,00 te prvi put uspisuju višu studijsku godinu u akademskoj 2022./2023. godini oslobađaju se troškova školarine za nastavak studija na tom ciklusu studija, jer je ista u suprotnosti s članom 31. stav (5) Zakona o visokom obrazovanju – piše, između ostalog, u obrazloženju.

Suština da je UNSA trebala voditi računa o ugovorima sa studentima koji su ranije zaključeni, da je u vrijeme ovjere ljetnog i upis zimskog semestra bio na snazi stari Zakon koji je u članu 164. pripisivao način oslobađanja studenata, zbog čega je tebalo primjeniti stari Zakon.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.