TURIZAM

Razvojna banka FBIH: Podrška turističkom sektoru

Razvojna banka FBiH potiče rast turizma s povoljnim kreditima i subvencijama za unapređenje sektora.

Razvojna banka FBIH: Podrška turističkom sektoru. Razvojna banka FBiH

H. J. I.

11.12.2023

Kako bi što adekvatnije podržali razvoja malog i srednjeg, ali i velikog turističkog sektora u Federacije BiH Razvojna banka Federacije BiH je uspostavila sistem podrške putem povoljnog dugoročnog kredita za partnere banke. Cilj nam je osigurati razvoj inoviranih specijaliziranih i uobičajenih turističkih proizvoda kao i aktiviranje novih turističkih proizvoda veće dodane vrijednosti.

Sredstva Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora namijenjena su za finansiranje stalnih sredstava (izgradnja novih kapaciteta, povećanje kvalitete postojećih kapaciteta, izgradnja tematskih sadržaja, izgradnja smještajnih objekata namijenjenih tržištima posebnih interesa, pretvaranje soba/apartmana u kućanstvima u male porodične hotele, revitalizacija tradicijskih kuća u selima/zaseocima, izgradnja ekosela sa pratećim sadržajima, autokampova i sl.) kao i tekućih sredstava.

Ističemo da je u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu izdvojen iznos od 1 milion KM, za namjenu subvencioniranja jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva i kamate za kredite odobrene iz Kreditne linije za dugoročno kreditiranje turističkog sektora Razvojne banke Federacije BiH. S tim u vezi su u toku aktivnosti na realizaciji zaključenja Protokola o poslovnoj saradnji i Ugovora o formiranju namjenskog depozita, čime će biti omogućeno novim korisnicima korištenje kreditnih sredstava za finansiranje projekata iz oblasti turističko-ugostiteljske djelatnosti, uz subvencioniranje kamate od strane Federalno ministarstvo okoliša i turizma u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva u 100%-tnom iznosu.

Sve dodatne informacije zainteresirani privredni subjekti mogu dobiti u Razvojno banci Federacije BiH.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.