USPJEŠNA PROŠLA GODINA

ALKALOID ostvario neto dobit od 25,6 miliona eura

Ova kompanija je ostvarila u prošloj godini konsolidiranu prodaju od 268,3 miliona eura i investicije od 28,3 miliona eura

ALKALOID imao vrlo uspješnu poslovnu godinu. ALKALOID

M. Z.

7.3.2024

Uspješna farmaceutska kompanija iz Skoplja ALKALOID imala je itekako uspješnu poslovnu godinu. Ostvarili su zapažene rezultate i na domaćem i na stranom tržištu. 

Povećan izvoz

Ukupne konsolidirane prodaje ALKALOID-a AD Skoplje za 2023. godinu dostigle su 268,3 miliona eura, što je za 16 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Konsolidirane prodaje ostvarene na domaćem tržištu povećane su za 13%, a ukupan konsolidirani izvoz kompanije povećan je za 17%. Od ukupnih konsolidiranih prodaja 31% je ostvareno u S. Makedoniji, dok je 69% ostvareno na inostranim tržištima. Posmatrano po regionima, 29% je ostvareno u zemljama Jugoistočne Evrope, 22% je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), 17% je ostvareno u zemljama Istočne Evrope (ZND, UKR)., dok je na ostalim tržištima ostvareno 1% od ukupnih konsolidovanih prodaja.

Najveći rast na većim izvoznim tržištima u odnosu na prošlu godinu zabilježile su prodaje ostvarene u Kanadi, koje su porasle za 62 puta; zatim u Italiji, gdje su porasli za 35 puta; u Južnoj Africi pet puta; u Čileu više od četiri puta, kao i u Češkoj i Velikoj Britaniji, gdje su povećani za više od dva puta. Zatim slijede one u Mongoliji (rast od 87%), u Jermeniji (rast od 69%), Rumuniji (rast od 66%), Albaniji (rast od 33%), Ukrajini (rast od 26%), u Bugarskoj (rast od 15%) itd.

Segment farmacija

Posmatrano po grupama proizvoda, u strukturi ukupnih konsolidovanih prodaja najveći udio zauzimaju proizvodi iz segmenta farmacija, odnosno 90%, dok segment hemije, kozmetike i bilje učestvuje sa 10%. Od farmaceutskih proizvoda veće učešće u ukupnoj prodaji imaju antibiotici sa 27%, OTC preparati sa 19%, neurološki preparati sa 12%, kardiološki preparati sa 12% ukupnih konsolidiranih prodaja itd.

Ukupne investicije u osnovna sredstva u 2023. godini iznose 28,3 miliona eura i u odnosu na 2022. godinu bilježe rast od 18%. Ovo povećanje investicija je rezultat najvećeg investicionog projekta ALKALOID-a u posljednjih 20 godina – novog proizvodnog odjela za proizvodnju čvrstih oblika 2 – koji povećava kapacitete za proizvodnju čvrstih oblika za više od dva puta.

Konsolidirana dobit prije finansijskih rashoda, poreza i prije amortizacije (EBITDA) dostigla je 44,7 miliona eura i zabilježila je rast od 8%, dok je konsolidirana neto dobit, koja iznosi 25,6 miliona eura, također porasla za 8%.

Grupacija ALKALOID ima 2.843 zaposlenih, od kojih je 2.155 u S. Makedoniji, a 688 je zaposleno u kapitalno povezanim preduzećima van zemlje.

Tržišna kapitalizacija

Cijena akcije ALKALOID AD Skoplje na zvaničnom tržištu Makedonske berze papira od vrijednosti u 2023. godini kretala se od 280 do 300 eura, odnosno u prosjeku 290 eura po akciji. Na dan 31. 12. 2023. godine tržišna kapitalizacija kompanije iznosila je više od 422,5 miliona eura.

Upravni odbor ALKALOID-a AD Skoplje usvojio je Prijedlog - odluku kojim se Skupštini akcionara predlaže isplata dividende za 2023. godinu u iznosu od 8,78 eura bruto ili 7,90 eura neto po akciji, što je u odnosu na isplaćenu dividendu po akciji za prethodnu godinu sa 7,97 eura bruto ili 7,17 eura neto više za 10,2%. Za isplatu dividendi i personalnog poreza na lični dohodak, kompanija će izdvojiti oko 12,6 miliona eura. 

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.