ZASJEDANJE

VSTVBiH podržao prijedloge za prioritetno procesuiranje napada na povratnike

Komisija je iznijela prijedlog zaključaka o kojima je Vijeće raspravljalo

VSTV BiH. Detektor.ba

FENA

21.4.2024

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH u petak, trećeg dana zasjedanja, usvojilo je zaključke prema kojima bi se, između ostalog, napadi na povratnike trebali prioritetno procesuirati, te je poručeno da se Vijeće nije oglušilo o tu problematiku.

Napadi na povratnike

Na sjednici su iz Stalne komisije za efikasnost i kvalitet tužilaštava kazali da je Predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija krajem januara održao sastanak sa zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Duškom Jurišić, na kojem su razgovarali o akutelnoj tematici napada i zastrašivanja povratnika u BiH.

Tom prilikom su prezentovane, kako je rečeno, informacije o svim zabilježenim incidentima u kojima je došlo do ugrožavanja sigurnosti i imovine povrtnika u mjestima njihovog prijeratnog življenja, javio je Detektor.

Također je pojašnjeno da je VSTV nakon tog sastanka zatražilo od svih tužilaštava da, imajući u vidu njihovu nadležnost za postupanje u predmetima navedenim u informacijama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, dostave precizne podatke o statusu predmeta.

Detektor je u više navrata izvještavao o slučajevima napada na povratnike, među kojima je i slučaj iz 2023. godine, koji je spomenula Komisija, kada su pretučeni i opljačkani Fadil i Ajša Memišević iz Višegrada.

Komisija je navela da su dobili izjašnjenje Okružnog javnog okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, prema kojem su intenzivno poduzeli istražne radnje s ciljem otkrivanja počinioca napada, izvršen je uviđaj, saslušani Memiševići i veći broj svjedoka, te urađeno biološko vještačenje.

- Uprkos činjenici da je tužilaštvo odmah nakon saznanja o postojanju osnove sumnje da je počinjeno ovo krivično djelo poduzelo sve potrebne mjere s ciljem otkrivanja počinioca, isti još uvijek nije otkriven - rečeno je na sjednici.

Jedan od slučajeva o kojem su predstavljene informacije jeste i napad na povratnika Osmana Mehanovića kojeg je grupa maloljetnika napala u Bratuncu, o kojem je Detektor također izvijestio.

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini je, kako je rečeno, VSTV-u navelo da je Policijska stanica Bratunac podnijela izvještaj protiv maloljetnog počinioca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio tešku tjelesnu povredu, da je Tužilaštvo “donijelo naredbu o pokretanju pripremnog postupka protiv maloljetnog počinioca” i da je predmet u radu“.

Kako je Detektor pisao, ovo tužilaštvo je otvorilo predmet protiv Mehanovića zbog povreda koje su zadobili maloljetnici koji su ga napali.

Komisija je iznijela informacije i za druge slučajeve, poput napada na povratnika Marka Mišića u Derventi, koji je preminuo, kao i napade na povratnicu Ljeposlavu Petković kod Zavidovića i Sofiju Šantić iz Mostara.

Za Amira Mahića su naveli da imaju informaciju kako se vodi istraga zbog sumnje da je počinio “javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje” tokom obavljnja hutbe u džamiji u Kozarcu.

Detektor je izvijestio i o drugim slučajevima o kojima je Komisija danas iznosila informacije, poput napada na Sejfića Senada, Ajdina Jusića, kao i sprovođenja istrage protiv Mirsada Omerovića.

Komisija je iznijela prijedlog zaključaka o kojima je Vijeće raspravljalo.

Od prioritetnog značaja

U zaključcima je navedeno da je o problematici napada i zastrašivanja povratnika, opisanoj u informaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, potrebno obavijestiti sva tužilaštva u BiH, koja će se uputiti na obavezu prioritetnog procesuiranja ovih predmeta, ukoliko se pojave u radu u njihovom tužilaštvu, i s posebnom pažnjom.

Pitanje eventualnih propusta u postupanju tužilaštava i policije, prema navodima iz infromacije Ministarstva, potrebno je, kako je predloženo, delegirati na dnevni red sastanka strateškog foruma rukovodilavca tužilaštva i policijskih agencija s ciljem poduzimanja mjera i radnji kako bi se izbjegli eventulani propusti u budućem proceusiranju ove vrste predmeta.

Predsjednik VSTV-a Lagumdžija je tokom rasprave kazao kako smatra da su ovi zaključci dobri.

“Bitno je da mi pošaljemo poruku da mi kao regulatorno pravosudno tijeli nismo gluhi na nešto što se dešava na terenu, a gdje moj je zaključak da nemamo dovoljno dobar odgovor sistema“, kazao je Lagumdžija.

Snježana Petković je navela da se radi o strašnim podacima koji su se mogli čuti na sjednici, te uz činjenicu da nema spis i dokaza, smatra da neki od ovih slučajeva ne bi potpadali pod problematiku napada na povratnike.

“Lično smatram da neka od ovih lica slučajno imaju status povratnika, ali da napad nije počinjen s namjerom zastrašivanja povratnika. Opet sve to pod uputnikom govorim jer nemam spis“, kazala je ona.

Saša Sarajlić je naveo da se slaže s Petković, ali da po samoj objektivnoj činjenici ti događaji izazivaju strah kod povratnika, te kazao da se treba podržati proces povratka.

Srđan Forca je kazao da ovo Vijeću nije proslijeđeno da kvalifikuju djela i sude, nego se upoznaju s činjenicom na terenu i da podrže ovakve zaključke.

Nakon rasprave, Vijeće je usvojilo prijedloge zaključaka Komisije.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.