SLOŽNA BRAĆA

Ako lažu Fadil, Fikret, Bakir i ekipa "pravnika", ne laže obrazloženje sudske presude u aferi koja je "nevine" poslala u Vojkoviće!

Za Sud je vidljivo da su Hodžić i “Srebrena malina” netransparentno, ciljano i umišljajno odabrani za realizaciju nabavke respiratora

Novalić, Hodžić i Solak. N. Šaljić

Miralem  Aščić

29.1.2024

Fadil Novalić i Fikret Hodžić do jučer su, tačnije nakon izbijanja afere "Respiratori", tvrdili da se uopće ne poznaju. Nikad se nisu upoznali. Tako su tvrdili. I, naravno, svjesno su lagali. Kada je otkriveno da se ipak poznaju, da je Asim poslao Fikreta u Fadilov kabinet, odakle je, prema očitom ranijem dogovoru, krenula najveća poslijeratna afera koja je na kraju rezultirala pravosnažnom presudom, nastavili su isto.

Sve je jasno

Tvrde da nisu krivi. Nevini su. Krivi su mediji. Tako evo kuka Fikret. Isto priča i Fadil. I naravno, obojica lažu. Isto priča i Bakir Izetbegović i ini "pravnici". Niti su nevini, niti su ih uhapsili, pritvorili i na kraju zatvorili mediji.

Mediji su samo radili svoj posao, a to je da su, što je i laiku bilo jasno od samo početka, u cijeloj priči odmah bile mnoge nejasnoće. 

Prva, ko je poslao Malinara kod Fadila, a druga, kako je firma koja se bavi uvozom malina, uopće izabrana za posao težak 10,5 miliona KM. I to je Sud detaljno objasnio.

I Fadil kaže nisam kriv, Hodžić tvrdi, ja sam nevin, samo Solak, koji je dobio šest godina, i koji je slušao upute, šuti. E, zašto šuti, i to je pitanje. Solaku je, kako stoje stvari, sve jasno. Ti koji ih sada brane su na slobodi, trojac mora u Vojkoviće!

No, da ne bude da mediji progone Fadila i Fikreta, sole rane uplakanom Bakiru, povrijeđenoj Sebiji,  "pravniku" Željku Komšiću, evo šta piše u obrazloženju potvrđene sudske presude. 

Sve što je sud pročitao i obrazložio u aprilu prošle godine, Apelaciono vijeće je potvrdilo.

I krenimo redom. Sve je fino napisano. 

Ko ne vjeruje, neka pročita

Suprotno stavu i tvrdnjama odbrane Sud nalazi da je dokazano da su utvrđene protivpravnosti i zloupotrebe optuženih.

Sud je u obrazloženju presude, razmotrio tri ključna pitanja ovog krivičnog postupka – da li je FUCZ mogla biti ugovorni organ za sporne javne nabavke, da li je postupak javne nabavke u ovom predmetu proveden pravilno i zakonito, te ukoliko nije, da li se u konkretnom slučaju radilo o radnjama zloupotrebe radi pribavljanja koristi za sebe ili druge.

Pogrešna odluka Solaka 

Sud je utvrdio da je Vlada FBiH dala saglasnost isključivo zdravstvenim ustanovama da izuzimanjem od primjene Zakona o javnim nabavkama mogu hitno provesti postupak nabavke medicinskih sredstava i drugog, ali ne i FUCZ. 

U drugom slučaju, prema sudskom obrazloženju, FUCZ je mogla formirati ad hoc komisiju pošto nije imala odgovarajući organ za ovu vrstu nabavke.

- Takva komisija u svom je sastavu morala imati najmanje jednog specijalistu iz anesteziologije, koji je sa stanovištva struke jedini kompetentan da ocijeni kakva svojstva i karakteristike bi trebali imati respiratori adekvatni za tretman pacijenata oboljelih od virusa kovida 19, a što je bio predmet nabavke u konkretnom slučaju - navedeno je.

Stoga, Sud je utvrdio da je bila pogrešna odluka Solaka da se FUCZ pojavi kao ugovorni organ kod nabavke 100 respiratora u vrijednosti od 10.530.000 KM budžetskog novca izuzimanjem iz primjene Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženo je da su optuženi, sada presuđeni, pogrešnim izuzimanjem iz Zakona umjesto primjene pregovaračkog postupka, te protivno zaključku Vlade koji se odnosio samo na zdravstvene ustanove, nezakonito angažovali na nabavci medicinskih sredstava, respiratora i druge opreme direktnim sporazumom, favorizovanjem i pogodovanjem unaprijed poznatom ponuđaču – “Srebrenoj malini”, i time svjesno prekršili načelo transparentnosti i jednakosti.

- Ovo pravno lice nije ispunjavalo zakonske uslove za ugovaranja predmetne javne nabavke zbog nesporne činjenice da nije bilo kvalifikovano, odnosno registrovano za uvoz i promet medicinskih sredstava, niti je raspolagalo predmetom nabavke u vrijeme objave ponude i u oba slučaja zaključivanja ugovora - navedeno je.

"Ciljano izabrana Malina"

Prema potvrđenoj presudi, Solak je ciljano odabrao pogrešan nezakonit postupak upravo iz razloga netransparentnosti i diskrecionog odlučivanja, kako bi se odabranom i favorizovanom Hodžiću i “Srebrenoj malini” omogućilo da pribave imovinsku korist. To je, kako se navodi, rezultiralo nabavkom 100 respiratora za 10.530.000 KM, koji najvećim dijelom nisu odgovarali svrsi.

Prema ocjeni Suda, trebalo je primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja za potrebe rješavanja kriznih situacija, kakva je, bez sumnje, bila situacija stvorena pandemijom i proglašenjem stanja nesreće na području Federacije, upravo kako je preporučila Agencija za javne nabavke u svom saopćenju od 17. marta.

- Ovaj postupak podrazumijeva provjeru kvalifikacije kandidata, pregovaranje o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora s kandidatom, te ocjenu tehničkih uslova ponude, o čemu prijedlog daje odgovarajuća komisija za nabavke koja uključuje stručna lica - napisano je.

Za Sud je vidljivo da su Hodžić i “Srebrena malina” netransparentno, ciljano i umišljajno odabrani za realizaciju nabavke respiratora, odnosno da ih je odabrao  Novalić zajedno s izvjesnim Asimom, s kojim je “očito u dobrim odnosima”, a što proizlazi iz prezentovane prepiske.

Kada je riječ o javnim nabavkama, imovinska korist ostvaruje se ugovornoj strani samom dodjelom ugovora, u konkretnom slučaju Hodžiću i “Srebrenoj malini”.

- Sud je našao dokazanim da se 100 nabavljenih respiratora nisu u vrijeme nabavke mogli koristiti za teže pacijente oboljele od virusa kovida 19 u jedinicama intenzivne njege, pa je šteta za građane u onoj mjeri u kojoj se nisu mogli koristiti u ove svrhe u toku pandemije, niti se nakon toga mogu koristiti za teže pacijente - stoji u obrazloženju.

Nezakonito nabavljeni

Dodao je da su nezakonito nabavljeni i preplaćeni respiratori, problematične kvalitete i ograničene upotrebe, posljedica pogrešno provedene procedure javne nabavke.

Pozivajući se na vještake Tužilaštva, kao i materijalne dokaze i saslušane svjedoke, Sud je konstatovao da se ne preporučuje primjena nabavljenih respiratora ACM 812A u jedinicama intenzivne njege.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.