BESMISLENO

Revizorski izvještaj o Parlamentu FBiH: Svi uposlenici u šiht listi pisali da rade od 8 sati do 16:30, sa pauzom od 11 do 11:30

Nismo se uvjerili u vjerodostojnost sačinjenih evidencija o provedenom vremenu na radnom mjestu, naveli su

Predstavnički dom PFBiH. N. Šaljić / Avaz

9.6.2023

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH objavio je izvještaj Parlamenta FBiH za 2022. godinu. Finansijski izvještaj je pozitivan, no problem predstavlja usklađenost za koju je Ured dao mišljenje s rezervom.

On navode da je ukupno datih preporuka za 2022. godinu čak 14, od čega je broj nerealizovanih preporuka iz ranijeg perioda devet.

Kao razlog za mišljenje s rezervom navode da unutrašnja organizacija Parlamenta FBiH nije uređena pravilnikom, a Pravilnik Stručne službe Doma naroda nije usaglašen sa Zakonom o državnoj službi FBiH i Zakonom onamještenicima u organima državne službe u FBiH.

- U Analizi iskaza, sačinjenoj uz godišnje računovodstvene izvještaje, nije detaljno obrazloženo izvršenje budžeta u skladu s Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH. Naime, nisu navedene sve preraspodjele sredstava, zbog čega odstupanje izvršenih u odnosu na planirane pozicije nije realno iskazano – navode iz Ureda analizirajući Godišnje finansijske izvještaje.

Više od 12 miliona KM

Na plaće, doprinose i naknade u Parlamentu FBiH je prošle godine potrošeno 12.723.171 KM.

U Zajedničkoj službi je utvrđeno da je zaposleno više ljudi nego što je to bilo potrebno.

- Broj zaposlenih u Zajedničkoj službi u revidiranoj godini bio je veći od broja odobrenog Budžetom, vršeni su interni premještaji i raspoređivanja zaposlenih na radna mjesta koja su bila upražnjena, zbog rashoda koji se odnose na plaće i naknade troškova zaposlenih, kako ne bi došlo do prekoračenja odobrenog budžeta. Navedeno potvrđuje i neutvrđivanje broja savjetnika, što utiče na planiranje potrebnih sredstava za troškove plaća i naknada zaposlenih – navode iz Ureda.

Razlika u cijeni zakupa stana

Navode i da se razlika u cijeni zakupa stana neopravdano isplaćivala kao dio naknade za odvojeni život.

- Uvidom u dokumentaciju utvrdili smo da se razlika u cijeni zakupa stana (ukoliko je ugovoreni zakup niži od 400 KM) isplaćuje neopravdano izabranim dužnosnicima kao dio naknade za odvojeni život, što ima za posljedicu da je isplaćena u različitim iznosima. Potrebno je naglasiti da odluke administrativnih komisija o naknadama za odvojeni život, zakup stana i troškove smještaja nisu usklađene sa članom 13. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH u dijelu:

- pravo na naknadu imaju izabrani dužnosnici za odvojeni život od porodice u visini koju će utvrditi nadležne administrativne komisije;

- izabrani dužnosnici koji nemaju osiguran službeni smještaj imaju pravo na naknadu za zakup stana za službene potrebe;

- izabrani dužnosnici koji imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve troškove, imaju pravo na naknadu troškova smještaja u iznosu koji utvrde administrativne komisije Parlamenta FBiH – navode dalje iz Ureda.

Šiht liste

Ured za reviziju je utvrdio nepravilnosti i sa šiht listama.

- Uvidom u evidencije prisustva na poslu, utvrdili smo da je kod svih zaposlenika obuhvaćenih uzorkom radno vrijeme od 8:00 do 16:30 sa pauzom od 11:00 do 11:30 sati. S obzirom na to da je kod svih zaposlenika iskazano identično vrijeme početka i kraja radnog vremena, kao i vrijeme korištenja pauze, nismo se uvjerili u vjerodostojnost sačinjenih evidencija o provedenom vremenu na radnom mjestu.

Problem su predstavljale i isplate za rad članovima komisija, s obzirom da se naknada isplaćuje isključivo ukoliko je taj rad izvan radnog vremena.

- Uvidom u dokumentaciju vezanu za formirane komisije uočili smo da isplate članovima komisija nisu opravdane jer dostavljeni izvještaji ne sadrže informaciju da su se poslovi i zadaci za sve komisije čiji su zaposlenici članovi obavljali van redovnog radnog vremena (komisija za javne nabavke Predstavničkog doma Parlamenta FBiH). U pojedinim slučajevima je kroz Izvještaj o radu navedeno da su poslovi komisije obavljali iza 16 sati, ali to ne možemo potvrditi jer se ne slaže sa evidencijama o radnom vremenu (komisija za javne nabavke Doma naroda Parlamenta FBiH). Obračun i isplata naknada članovima komisija nisu imali tretman plaće, kako je propisano Zakonom o porezu na dohodak. Dakle, naknade članovima komisija i stručnih odbora koji su zaposlenici nisu imale tretman plaće, odnosno oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Zakonom o doprinosima i Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa – piše u izvještaju Ureda.

Plan javnih nabavki

Ured se osvrnuo i na plan javnih nabavki Zajedničke službe Parlamenta FBiH. Oni navode da ne mogu potvrditi efikasnost i ekonomičnost provođenja pojedinačnih nabavki s obzirom na to da svaki korisnik provodi postupak nabavke zasebno, iako se u sistemu javnih nabavki vode pod jednim ID brojem i kao jedan ugovorni organ.

- Budući da se sva tri korisnika vode pod jednim ID brojem u sistemu javnih nabavki i da se kao takvi vode kao jedan ugovorni organ, konstatovano je cijepanje nabavki. To je imalo za posljedicu da su se za nabavke: kancelarijskog materijala, osiguranja vozila i zaposlenih, usluga pranja službenih automobila, usluga hotelskog smještaja, kancelarijskog namještaja, rokovnika i kalendara, zaključivala dva ili tri ugovora za svaku nabavku, što je usložnilo procese nabavki i uvećalo ukupne troškove.

Video
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.