MINISTARTSTVO ODBRANE BIH

Na Manjači, nekoliko kilometara od Banje Luke: Završena petodnevna vježba "Trenutni odgovor 23"

Vježbom je rukovodio direktorijat vježbe, predvođen brigadirom Slavenom Blavickim

Vojna vježba na Manjači. Fena

FENA

1.6.2023

Petodnevna vježba „Trenutni odgovor 23“, na glavnom poligonu za vojnu obuku „Manjača“, zvanično je završena. Vježba je realizovana po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) kojom se izgrađuje, dostiže i verifikuje interoperabilnost i operativna sposobnost deklarisanih jedinica za učešće u NATO vođenim operacijama.

Tokom vježbe realizovan je praktični dio nacionalnih kurseva za ocjenjivače i menadžere baze podataka ocjenjivanja na nacionalnom nivou po OCC E&F programu. Kurseve je realizovala Komanda za obuku i doktrinu (KOiD) kao i individualno stručno-specijalističku obuku koja je prepoznata od NATO-a.

Predstavnik NATO-a je uručio NATO OCC E&F certifikate o završenim navedenim kursevima. Time su OS BiH ojačale kvalitativno svoje sposobnosti i proširile ocjenjivački bazen snaga na nacionalnom i NATO nivou ocjenjivanja komandi i jedinica.

Ocjenjivački tim, sastavlјen od ocjenjivača instruktora OCC E&F OS BiH i kandidata-polaznika kurseva, izvršio je ocjenjivanje operativnih sposobnosti Bataljonske grupe lake pješadije (BGLP) s cilјem kondiciranja i održanja dostignutog nivoa borbene spremnosti.

Shodno tome, jedinice na terenu su rješavale različite taktičke zadatke prema zadatom scenariju, koji, između ostalog, uklјučuju zaštitu kontrolnog punkta, zaštitu konvoja, odbranu od napada na bazu, neutralisanje pobunjeničkih snaga, kontrolu masa, medicinsku evakuaciju, vazdušni transport, uklanjanje improvizovanih eksplozivnih naprava i slično. Time su demonstrirale dostignuti nivo deklarisanih operativnih sposobnosti.

Vježbom je rukovodio direktorijat vježbe, predvođen brigadirom Slavenom Blavickim. Ocjenjivački aparat se sastojao od 22 ocjenjivača kandidata.

- Prilikom realizacije vježbe pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine su pokazali izuzetan nivo obučenosti, profesionalizma, posvećenosti i zalaganja, te su u konačnici demonstrirali osposoblјenost za učešće u međunarodnim operacijama podrške miru i NATO vođenim vježbama. To potvrđuje i konačni izvještaj ocjenjivačkog tima u kojem se navodi da je Batalјonska grupa lake pješadije OS BiH borbeno spremna, prema deklarisanoj kategoriji borbene spremnosti - saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH. 

Marketing
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.