SREDNJA OCJENA

Predstavljeni nalazi istraživanja o transparentnosti javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH

Ovo je nastavak projekta koji je realiziran prije pet godina, rekao je Hadžović

S održanog obraćanja. Fena

FENA

29.5.2023

Većina institucija iz sektora sigurnosti u Bosni i Hercegovini, obuhvaćenih istraživanjem, dobila je srednju ocjenu za nivo transparentnosti javnih nabavki što ostavlja mnogo prostora za napredak na tom planu, budući da se radi o sektoru koji bi trebao biti primjer ostalim institucijama u državi kada je riječ o transparentnosti poslovanja.

Istaknuto je to danas prilikom prezentacije Izvještaja sačinjenog u sklopu projekta "Budući profesionalci za transparentnije javne nabavke - Transpire", čime je počela konferencija nazvana „Izazovi javnih nabavki u sektoru sigurnosti BiH".

Na konferenciji, koju je organizirao Centar za sigurnosne studije (CSS) – BiH uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, predstavljeni su nalazi istraživanja o transparentnosti 12 institucija sektora sigurnosti u BiH koje se odnosi na javne nabavke realizirane tokom 2020. i 2021. godine.

Kako je tim povodom novinarima kazao predsjednik CSS-a Denis Hadžović, spomenuti projekt fokusiran je na dva cilja, jedan je da se pokaže interes civilnog društva za stanje u sigurnosnom sektoru u svim fazama javnih nabavki, a drugi je u vezi s edukacijom mladih osoba za uloge u sklopu civilnog društva, a u nastojanju da se poboljša transparentnost institucija i ojača povjerenje u njihov rad.

- Ovo je nastavak projekta koji je realiziran prije pet godina. Vidimo da je većina institucija u sektoru sigurnosti koje provode javne nabavke, a ujedno su i zadužene za borbu protiv korupcije, napravila određen pozitivan pomak, ali, naravno, ima još prostora za unapređenje stanja na tom planu – kazao je Hadžović.

Novinar istraživač i učesnik projekta Erdin Halimić kazao je kako su institucije u sektoru sigurnosti svjesne zakonskih obaveza te da se trude da zadovolje normu ili format, ali ne na način kako je to precizno propisano.

- Sve u svemu, možemo biti zadovoljni. Imamo jednu instituciju koja je dobila najvišu ocjenu, međutim, imamo i dvije institucije koje se nisu najbolje pokazale, – kazao je Halimić, navodeći kako je jedan od kriterija istraživanja bila i (ne)dostupnost podataka o utrošku javnog novca na službenim stranicama opserviranih institucija.

Zahvalnost povodom uspješne realizacije projekta iskazali su studenti i istraživači angažirani u sklopu spomenutog projekta -Dajana Bašić i Haris Vejzović, istakavši značaj analiziranja javnih nabavki kao instrumenta koji 'nosi' veliki rizik u kontekstu, eventualnih, koruptivnih krivičnih djela.

Ocijenili su kako je učestvovanje u sklopu projekta/istraživanja bila dobra prilika za učenje, usavršavanje i sticanje novih vještina, uključujući direktan angažman na terenu i sagledavanje kako u praksi institucije djeluju, te kako se to djelovanje može poboljšati.

Predstavljeni izvještaj, koji se odnosi na dvogodišnji period, sačinjen je na bazi kvalitativnih i kvantitativnih parametara na temelju kojih su mjereni i ocijenjeni antikoruptivni kapaciteti (antikoruptivni indeks) 12 institucija sigurnosnog sektora različitih nivoa vlasti u BiH.

Istraživanje je obuhvatilo analizu relevantnih zakona, propisa, praksi i izazova u javnim nabavkama, te identificiralo 'kritične tačke' s fokusom na transparentnost i odgovarajuće preporuke za unapređenje stanja u tom smislu.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.