DOSTAVLJENA LISTA

Čavara pozvao Vladu FBiH da imenuje direktora Federalne uprave policije

Čavara: Vlada FBiH se postavlja iznad zakona. Fena

A. K.

13.7.2021

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara pozvao je Vladu FBiH da imenuje  direktora Federalne uprave policije u skladu sa dostavljenom listom Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH.

Njegovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Poštovani, nakon što ste na 273. redovnoj sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 8. jula 2021. godine, odlučili ne imenovati direktora Federalne uprave policije, dužnost mi je pozvati Vas da rad Vlade FBiH vratite u okvire Ustava i zakona Federacije BiH.

Podsjećam Vas da ste sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, bili dužni izvršiti imenovanje ravnatelja Federalne uprave policije u roku od 30 dana od dana prijema Liste kandidata koju je sačinio i dana 16. aprila 2019. godine, putem Ministarstva dostavio Nezavisni odbor Parlamenta FBiH.

Poništavanje konkursa

Vlada FBiH nakon dvije godine i skoro tri mjeseca donosi Zaključak broj: 1132/2021. kojim se navodi da niti jedan kandidat s Liste kandidata koji ispunjavaju sve uvjete Javnog konkursa nije dobio podršku Vlade Federacije, te da nije imenovan direktor Federalne uprave policije. Zaključkom se također daje preporuka Nezavisnom odboru Parlamenta FBiH da poništi provedeni Javni natječaj i ubrza proceduru ponavljanja konkursa.

Donoseći prethodno navedeni Zaključak, Vlada FBiH postavlja se iznad zakona, uz to navodeći i Nezavisni odbor da također postupi suprotno odredbama zakona i raspiše ponovno Javni konkurs.

Članak 55. stavak 1. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH glasi: 'Vlada Federacije imenuje ravnatelja policije na temelju liste iz članka 53. stavak 1. odnosno stavak 3. ovog Zakona, koju je utvrdio Nezavisni odbor.' Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije BiH definirano je da se samo u slučaju nemogućnosti sačinjavanja Liste kandidata od najmanje tri kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja, Javni konkurs ponavlja.


Uništavanje povjerenja

Aktom broj 01-02-2-233/19 od 14. juna 2019. godine, ukazao sam Vam i na nezakonito postavljenje zamjenika direktora Federalne uprave policije za vršitelja dužnosti direktora Federalne uprave policije, iz razloga što je isto suprotno odredbama članka 41. stavak 3. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH, kojim je definirano da direktor policije i federalni ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Vlada FBiH ništa nije poduzela da bi se postavljenje vratilo u okvire zakona, tako da još uvijek imamo situaciju da su federalni ministar unutarnjih poslova i vršitelj dužnosti direktora Federalne uprave policije iz istog konstitutivnog naroda.

Obzirom da ste obavezni poštivati Ustavom i zakonima FBiH definirane mjerodavnosti, među kojima je prva provođenje politike i izvršavanje zakona federalne vlasti, to od Vas tražim da izvršite imenovanje direktora Federalne uprave policije sukladno dostavljenoj Listi od strane Nezavisnog odbora Parlamenta FBiH. U suprotnom, snosite odgovornost za kršenje zakona i uništavanje povjerenja spram institucija Federacije BiH - stoji u dopisu, saopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.