Učenici završnih razreda osnovnih škola obrađuju pitanja
Eksterna matura počinje 18. juna
S priprema u OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar"
FOTO: I. Tr.
Eksterna matura počinje 18. juna

 

Redovna nastava za učenike 9. razreda osnovne škole završava se 5. juna, a eksternu maturu polažu 18., 19. i 20. istog mjeseca pa im je za pripreme ostalo nešto više od mjesec.

Stalni rad

Direktorica OŠ "Osman Nakaš" Aida Mikić kazala nam je da nemaju instruktivnu nastavu, ali i predmetni nastavnici na dodatnoj i časovima redovne nastave s učenicima završnog razreda obrađuju ispitna pitanja iz kataloga. Slična situacija je i u OŠ "Musa Ćazim Ćatić".

- Nismo organizirali dodatnu nastavu, ali nastavnici s djecom rade pitanja iz kataloga. Sedam dana prije polaganja mature imat ćemo besplatne pripreme, da djeca uvježbaju zadatke - kazao je direktor ove škole Hamza Dobrača.

Direktor OŠ "Vrhbosana" Mirsad Lelo smatra da je, bez obzira na veoma dobar katalog, potreban kontinuiran rad s učenicima da bi oni postigli željene rezultate i spremni otišli u srednju školu.

- Od polovine prvog polugodišta imamo pripremnu nastavu. Mislim da je potreban dodatni rad s učenicima jer su poprilično obimni nastavni programi iz predmeta koji se testiraju i djeca se uglavnom ne mogu pripremiti bez pomoći stručnih radnika. Bilo bi dobro da pripreme budu zastupljene u godišnjem planu rada škola - pojasnio je Lelo.

Redovna nastava

Munib Kukavica, direktor OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar", kazao nam je da su učenici tokom raspusta imali instruktivnu nastavu koja će biti ponovo održana nakon završetka redovne, a djeca će maturu polagati u sportskoj dvorani, tako da niko neće moći prepisivati.

Svi učenici 9. razreda osnovne škole polagat će maturu iz tri obavezna predmeta (maternji jezik, matematika i prvi strani jezik), a mogu izabrati još dva predmeta - historiju ili geografija i fiziku, hemiju ili biologiju.

Opći uspjeh maksimalno 50 bodova

Upis učenika u srednje škole za školsku 2013/2014. obavljat će se na osnovu općeg uspjeha kandidata postignutog u 6., 7., 8. i 9. razredu osnovne škole (maksimalno 50 bodova), uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu (maksimalno 20 bodova), rezultata sa eksterne mature (maksimalno 30 bodova) i rezultata na kantonalnim, entitetskim, državnim i međunarodnim takmičenjima.

Odlukom s kriterijima o upisu učenika u prvi razred srednjih škola predviđeno je da gimnaziju mogu upisati učenici koji imaju najmanje 75 bodova, ekonomsku i škole zdravstvene struke 68, a u ostale četverogodišnje škole 60 bodova, dok upis u trogodišnje škole nije limitiran brojem bodova.

vijesti globus sport showbiz tehnologija i nauka  
Vlasnik autorskih prava Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo. ISSN 1840 - 3522. Kopiranje i prenos sadržaja samo uz pismenu dozvolu.
Dizajn i rješenje portala