Dnevni Avaz

Impressum

 

AVAZ ROTO PRESS d.o.o.

Tešanjska 24b

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

Urednički kolegij: Ema Maslo, Kenan Kešmer, Almir Sokolović, Mirza Dautbegović

 

E-mail redakcije portala Dnevnog avaza: [email protected]

E-mail redakcije Dnevnog avaza: [email protected]

E-mail marketing službe: [email protected]

 

Generalni direktor "Avaz-roto press"-a: +387 33 281 391

Redakcija portala Dnevnog avaza: +387 33 281 360

Marketing: +387 33 281 356

 

Ova elektronska serijska publikacija registrovana je pod ISSN brojem: ISSN 1840 - 3522