25 godina grupacije
Pogledi
Amerika na našoj strani

Amerika na našoj strani

Naprosto je dužna štititi globalni mir i sigurnost i sprečavati masovna kršenja ljudskih prava. To ju je bar do sada i činilo Amerikom. Zato...

Bosanci za i protiv Bosne

Bosanci za i protiv Bosne

Zbog takvih poput Dodika, Ivanića, Crnatka ovoliko dugo traje ova dejtonska agonija, u kojoj najbolje uspijevaju mito, korupcija i mentalitet...

Je li došlo vrijeme?

Je li došlo vrijeme?

Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica...

Zanimljivo