Specijalni izvještaj o upotrebi službenog jezika i pisma

Ombudsmeni: Svakom djetetu u BiH omogućiti jednak pristup obrazovanju

Objavljeno: 17. 05. 2017 - 14:17 Novosti A A A Times Arial
Ombudsmeni: Svakom djetetu u BiH omogućiti jednak pristup obrazovanju

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, na osnovu zaprimljenih žalbi građana, ali i po službenoj dužnosti, istraživali su pitanje primjene službenih jezika u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na obrazovanje.

U Specijalnom izvještaju o upotrebi službenog jezika i pisma u Bosni i Hercegovini Ombudsmeni su nadležnim tijelima ukazali na dužnost poduzimanja mjera, s ciljem da se svakom djetetu u bilo kojem dijelu Bosne i Hercegovine omogući jednak pristup obrazovanju, a što se naročito odnosi na područja sa značajnom povratničkom populacijom, u oba entiteta, te ih podsjetili da svako nepostupanje u tom smislu, prema odredbama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, otvara pitanje prekršajne i građanske odgovornosti.

Ombudsmeni su istakli da princip najboljeg interesa djeteta zahtijeva od svih tijela nadležnih za procese obrazovanja u Bosni i Hercegovini da poduzmu napore koji će rezultirati uspostavom okruženja koje podržava osobnost učenika, uz odsustvo bilo kakvog oblika diskriminacije.

Ombudsmeni su uputili preporuku nadležnim tijelima (Vladi Republike Srpske i Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, vladama svih kantona i kantonalnim ministarstvima obrazovanja, kao i Vladi Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine i Odjeljenju za obrazovanje) da bez odlaganja poduzmu sve neophodne mjere kako bi se u svim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini, odnosno njenim entitetima i Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine osigurao ravnopravan i jednak tretman djece u pogledu izvođenja nastave na službenim jezicima konstitutivnih naroda.

Ombudsmeni su, također, preporučili nadležnim tijelima da bez odlaganja poduzmu sve neophodne mjere kako bi djeca u svim osnovnim školama u Bosni i Hercegovini, odnosno njenim entitetima i Distriktu Brčko Bosne i Hercegovine izučavala pisma koja su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini - latinicu i ćirilicu. Autor: Avaz.ba
Preporučujemo vam