Egzodus uglednih ljekara se nastavlja

KCUS napustili kardiohirurzi Kacila i Omerbašić

Objavljeno: 17. 02. 2017 - 11:07 Novosti » Iz minute u minutu A A A Times Arial
KCUS napustili kardiohirurzi Kacila i Omerbašić

Ugledni i svjetski poznat prof.dr. Mirsad Kacila, šef Instituta za bolesti srca na KCUS-u, podnio je zahtjev za raskid ugovora o radu s Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, javlja NAP.

Dr. Kacila je tako još jedan u nizu uglednih ljekara koji odlaze s KCUS-a. Kako otkrivaju naši izvori dr. Kacila samoincijativno je podnio zahtjev za raskid ugovora, ali očito je da je „natjeran“ na taj potez, jer se nije slagao s nekim potezima sadašnjeg menadžmenta na čijem je čelu Sebija Izetbegović.

Od ka­da je počeo sa ra­dom Cen­tar za srce na Kli­ničkom cen­tru Sa­ra­je­vo, dr. Kacila je ura­dio sku­pa sa svo­jim stručnim ti­mo­vi­ma mno­go, te pos­ti­gao za­vi­dan us­pjeh u kar­do­hi­rur­gi­ji i in­va­zi­vnoj di­ja­gnos­ti­ci.

Mir­sad Ka­ci­la je rođen 1965. go­di­ne. Do­kto­ri­rao u Pi­zi, u Ita­li­ji, i r­adio u Nje­mačkoj.

Koliko je opasno što KCUS ostaje bez ljekara govori i činjenica da se Bosna i Hercegovina suočava s epidemijskim rastom kardiovaskularnih oboljenja, među najvećim u evropskim zemljama.

Tako podaci govore da u posljednjih pedeset godina u BiH je došlo do trostrukog povećanja obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti, sa incidencom od 15.000 oboljelih na 100.000 stanovnika, a nažalost, infarkti  “kose” tridesetogodišnjake, pa i mlađe.

Inače, na Klinici za kardiohirurgiju u okviru Instituta za srce KCU Sarajevo godišnje se radilo oko 700 intervencija na srcu, od čega je 350 operacija na otvorenom srcu, a ostalo su intervencije ugradnje pejsmejkera i defibrilatora.

Osim hirurških intervencija na srcu i elektrostimulacija, rađeno je i 1.300 do 1.400 kateterizacija srca sa implantacijama ili bez implantacija stentova, na mjestima začepljenja krvnih sudova srca, piše NAP. 

Pored njega, kako saznaje "Avaz" jučer je otkaz na KCUS-u dao i dječiji kardiohirurg,Edin Omerbašić, iako je direktorica Sebija Izetbegović na poznatoj press-konferenciji kazala da je odlazak Omerbašića novinarska izmišljotina.Autor: Redakcija
Preporučujemo vam