Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS

Kazazović: U pripremi dokumenti za borbu protiv korupcije u obrazovnom sektoru

Objavljeno: 03. 11. 2016 - 14:05 Novosti A A A Times Arial
Kazazović: U pripremi dokumenti za borbu protiv korupcije u obrazovnom sektoru

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (KS) i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini (APIK) sastali su se danas s ciljem uspostavljanja saradnje i poduzimanja adekvatnih mjera u borbi protiv korupcije u obrazovnom sektoru KS.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović istakao je da će ovo ministarstvo ispuniti sve obaveze zadate državnom Strategijom za borbu protiv korupcije, kao i Akcionim planom Vlade KS za borbu protiv korupcije, za period 2015-2019. godina.

Te obaveze se prvenstveno odnose na izradu plana integriteta, dokumenta kojim će precizno biti određene moguće tačke korupcije u organizacionim jedinicama Ministarstva, ali i definirane preventivne aktivnosti na suzbijanju mogućih koruptivnih radnji.

- Obaveza je da ove preventivne aktivnosti budu realizirane i u svim odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo, a u tome će koordinaciju vršiti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade - kazao je Kazazović.

Direktor APIK-a Hasim Šabotić naglasio je da je obaveza svih institucija i nivoa vlasti u BiH da donesu Akcioni plan borbe protiv korupcije, kao i Plan integriteta, što je jedan od uvjeta koji BiH mora ispuniti za članstvo u Evropsku uniju.

Poručio je da APIK stoji na raspolaganju Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS prilikom donošenja ovih važnih dokumenata.

Preporučujemo vam