Provođenje stručnog usavršavanja nastavnika

Potpisan Memorandum o saradnji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i osam nastavničkih fakulteta i akademija UNSA

Objavljeno: 06. 06. 2016 - 15:14 Novosti A A A Times Arial
Potpisan Memorandum o saradnji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i osam nastavničkih fakulteta i akademija UNSA
Detalji sa potpisivanja Memoranduma

Provođenje stručnog usavršavanja nastavnika, sačinjavanje analiza, izradu nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim škola na području Kantona Sarajevo te predlaganje mjera za unapređenje nastavnih procesa od danas će zajedno s Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS vršiti stručnjaci sa osam nastavničkih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA), saopćila je Press-služba KS.

Ovo je definisano danas potpisanim Memorandumom o saradnji između resornog ministra Elvira Kazazovića i dekana Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Filozofskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Pedagoškog fakulteta i Fakulteta islamskih nauka.

"Uz saglasnost druge strane potpisnice ovog memoranduma, stručno obrazovanje nastavnika provodit će se u  pravilu tokom januara i juna tekuće godine“ , naglasio je ministar Kazazović, te istakao da se ovim omogućilo fakultetima da okuplja svoje nekadašnje studente, a danas nastavnike, i zajedno s njima kreira najbolje rješenja vezana za struku.

Dekan Filozofskog fakulteta Salih Fočo je naglasio da je ovaj memorandum važan za nastavničke fakultete jer će konačno imati sponu i vezu s ljudima koji drže obrazovanje u osnovnim i srednjim školama, te se zahvalio ministarstvu što im je to omogućilo.

Nastavnički fakulteti i akademije osigurat će prostor, opremu i potrošni materijal kao vid  participacije u provođenju saradnje, pod uslovom da ne remete odvijanje svojih nastavnonaučnih procesa ali i ostalih aktivnosti.

Finansijska sredstva za sve oblike saradnje utvrđene ovim memorandumom obezbjedit će se iz izvora Ministarstva, osnovnih i srednjih škola ili kotizacije učesnika te će se sačini finansijski planovi sa svim elementima vezanim za svaki oblik saradnje posebno, a sve u skladu sa odobrenim sredstvima u Budžetu Kantona Sarajevo.

Za svaki oblik kontinuiranog stručnog usavršavanja polaznicima seminara ili radionica izdat će se Certifikat koji će potpisati dekan fakulteta ili akademije i ministar, a za sljedeću godinu najavljena je organizacija kvalitetnih stručnih takmičenja u svim strukama. O provođenju pomenutih aktivnosti svi nastavnički fakulteti i škole potpisat će posebne pojedinačne sporazume.Autor: (Redakcija)
Preporučujemo vam