Saopćenje za javnost

UNSA: Nema podrške odluci o izjednačavanju diploma, to je moguće uraditi samo na državnom nivou

Objavljeno: 06. 06. 2016 - 13:54 Novosti » Iz minute u minutu A A A Times Arial
UNSA: Nema podrške odluci o izjednačavanju diploma, to je moguće uraditi samo na državnom nivou
Održana sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je, na 43. sjednici, zaključio da ne podržava inicijativu za izjednačavanjem visoke stručne spreme (VII stepen) koja je stečena po predbolonjskom sistemu studija s drugim ciklusom studija (master) po bolonjskom sistemu studija.

- Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da se pitanje stečenih kvalifikacija, koje će biti prepoznate i prihvatljive unutar BiH i unutar evropskog prostora visokog obrazovanja, treba urediti na državnom nivou da ne bi došlo do nejednakog tretmana stečenih kvalifikacija - navodi Stručna služba UNSA.

U saopćenju za javnost ističe se da je navedeni zaključak Senata (od 4. 5. 2016. godine) odmah dostavljen Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS-a.

- Zapisnik sa 43. sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je, i bez izmjena, usvojen na 44. sjednici Senata održanoj 25. maja ove godine - navodi se.

Podsjećaju da je rektorska konferencija BiH, u oktobru 2013., u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH dostavila usaglašeni prijedlog Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja, nadležnom Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je bilo dužno da ga predloži Vijeću ministara na usvajanje.

Univerzitet u Sarajevu mišljenja je da se ovakve vrste pravilnika ne mogu donositi na kantonalnom nego na državnom nivou, te da pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja mora biti usaglašen od svih javnih univerziteta u BiH.

UNSA podsjeća da je sjednica Senata UNSA od 3. juna sazvana na zahtjev ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS-a, tokom službenog odsustva rektora UNSA, bila 5. tematska sjednica Senata s jednom tačkom dnevnog reda (razmatranje upisne politike na UNSA za studijsku 2016./2017., a ne pitanje ekvivalencije predbolonjskih i bolonjskih diploma).

- Inicijativa ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS-a za izjednačavanjem visoke stručne spreme (VII stepen) koja je stečena po predbolonjskom sistemu studija s drugim ciklusom studija (master) po bolonjskom sistemu studija bila je tačka dnevnog reda 43. redovne sjednice održane 4. 5. 2016. godine. Prethodno je, po ustaljenoj proceduri, inicijativa razmatrana na pripremnim sjednicama grupacija nauka/umjetnosti 25. i 26. aprila ove godine - navodi UNSA.

 Autor: Fena
Preporučujemo vam