VIJESTI

CSS - Sektor sigurnosti može predstavljati plodno tlo za koruptivne aktivnosti

Ključna saznanja

Fena

12.3.2016

Sektor sigurnosti može predstavljati plodno tlo za koruptivne aktivnosti usljed njegove specifičnosti vezane za tajnost i velika diskreciona ovlaštenja. Prethodnim projektom Centra za sigurnosne studije došlo se do ključnih saznanja o rizicima korupcije u sektoru sigurnosti. Zajedno s predstavnicima sigurnosnih agencija u BiH, javne nabavke su identifikovane kao jedna od oblasti gdje postoji veliki rizik za pojavu korupcije.

Ovo je izjavio generalni sekretar CSS-a Denis Hadžović, naglašavajući da institucije sektora sigurnosti još nisu ostvarile potreban nivo odgovornosti u planiranju i implementaciji javnih nabavki.

Po njegovim riječima, revizorski izvještaji pokazuju da se plan potreba ne implementira sistematski, što rezultira nepotrebnim i neadekvatnim nabavkama ili nenabavljanjem potrebnih dobara i usluga. Ova praksa doprinosi nenamjenskom trošenju poreznih sredstava i utiče na funkcionalni učinak institucija, a samim tim ugrožava i sigurnost građana.

- Poznato je da sigurnosne institucije u BiH troše više od jedne milijarde KM na godišnjem nivou. Značajna sredstva izdvajaju se upravo za javne nabavke - kazao je Hadžović.

Kako je i interes javnosti u sektoru sigurnosti usmjeren upravo na javne nabavke, s obzirom na to da je ovaj sektor jedan od najvećih potrošača javnih finansija, Centar za sigurnosne studije je započeo implementaciju trogodišnjeg projekta „Izgradnja integriteta i jačanje antikorupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“ koji finansira Delegacija Evropske unije u BiH.

Riječ je o projektu koji ima za cilj jačanje transparentnosti i odgovornosti pri javnim nabavkama u sektoru sigurnosti. Također, projektom će se uspostaviti okvir za civilni nadzor javnih nabavki u sektoru sigurnosti. Ostvarivanjem zadanih ciljeva projekta, osnažit će se uloga civilnog društva u nadzoru nad javnim nabavkama, unaprijediti proces obuke, te uspostaviti nezavisno izvještavanje o javnim nabavkama u sektoru sigurnosti, što će doprinijeti vanjskom nadzoru sektora sigurnosti.

Hadžović je istaknuo i pohvalio opredjeljenje Evropske unije da pruži podršku reformi ovog veoma bitnog i osjetljivog društvenog sektora.