BIH

Biznis forum bh. dijaspore "BHdiaFor 2014" u Sarajevu

"Poticanje poslovne saradnje i investicija s bh. dijasporom u funkciji ekonomskog razvoja BiH"

Fena

2.8.2014

 

Drugi biznis forum bosanskohercegovačke dijaspore "BHdiaFor 2014" o temi "Poticanje poslovne saradnje i investicija s bh. dijasporom u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine" bit će održan danas u Sarajevu, u organizaciji asocijacije "Naša perspektiva" u saradnji sa Svjetskim savezom dijaspore BiH i Vanjskotrgovinskom komorom BiH (VTKBiH).


Na forumu će učestvovati oko 150 domaćih i privrednika iz dijaspore, potencijalnih investitora, predstavnika vladinih, nevladinih organizacija i ambasada.

Organizatori ističu da su privrednici iz dijaspore najviše interesa iskazali za investiranje, kao i uspostavljanje poslovne saradnje, u sektor obnovljivih izvora energije, turizma, IT-a i outsorcinga, poljopvrivrede, s posebnim fokusom na organsku poljoprivredu, te određene proizvodne djelatnosti unutar drvnog, metalskog i tekstilnog sektora.

Na forumu će biti prezentirani konkretni projekti, kao i pozitivne prakse i iskustva drugih zemalja.

Također, bit će inicirano formiranje razvojnog fonda za bh. dijasporu čiji bi zadatak bio da putem finansijske podrške animira naše ljude u inostranstvu i BiH da ulažu u BiH i ostvaruju poslovnu saradnju, a planirana je i saradnja s akademskom zajednicom na uspostavi centra za istraživanje migracija i razvoja.

Po procjenama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u inostranstvu živi oko dva miliona osoba bh. porijekla, što je polovina ukupnog broja stanovnika BiH, a svake godine bh. dijaspora u BiH šalje oko tri milijarde KM, što predstavlja 13,4 posto od BDP-a.

Biznis forum bh. dijaspore - "BHdiaFor" zamišljen je kao mehanizam pomoću kojeg migranti mogu lakše doprinijeti rastu i razvoju u BiH, a koji će intenzivirati protok resursa i znanja dijaspore prema BiH u cilju ubrzanja ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje.

Glavni finansijer foruma je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH, a skup podržavaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i brojne vladine, nevladine i međunarodne organizacije.

Marketing